Swimming Level X - 2021


Sort on HeadClubFamily NameGiven NameMemberYoBSex50 Free100 Free200 Free400 Free800 Free1500 Free50 Breast100 Breast200 Breast50 Fly100 Fly200 Fly50 Back100 Back200 Back200 IM400 IM100 IM
12Evesham BuesingOliver14683812009M 47.81
12Evesham ByrdSydney14566412009M 1:32.06 1:34.63
12Evesham GoughMatthew14547362009M 1:59.13 49.28
12Bristol Hen JeffersonLorenzo13971522009M 1:34.50
12Bristol Hen JonesJacob13809692009M 1:49.08
12Bristol Hen KoupparisLeo13470862009M 1:42.51
12Bristol Hen KovachevMartin14332642009M 1:42.10
12Evesham MillerOliver14409902009M 1:50.87 48.72
12Bristol Hen PembleDaniel13971512009M 1:34.57
12Bristol Hen RobertsonGeorge13181512009M 1:47.18
12Evesham SaleMikey14866812009M 53.50 49.59
12Bristol Hen ToozeKaden14438322009M 1:46.82
12Bristol Hen WilsonNoah13971632009M 1:49.22